ck-fasade-i
sorlandet-pilot-ii
u-31-iv
sorlandet-pilot-i
njords-hage-i
“VFMLID=71827036”
caroline_og_christian_1-8-12
kongensgate-iii
rom-hc-1-8-12
nesoya-i
ck-hjornet-konferanserom_orcha-lampe

Vi tilbyr

Gjennomføring av byggeprosjekter basert på CM modellen.

På vegne av byggherren administrerer vi alle prosjektfaser fra idè til ferdigstillelse og oppfølging i reklamasjonsårene.

CM Prosjekt gjennomfører prosjektledelse, prosjekteringsledelse, entrepriseadministrasjon, byggeplassledelse, inkludert kvalitetssikring, full økonomi og kostnadsstyring.

CM Modellen er optimalt tilpasset styring gjennom delte entrepriser.

Vår visjon

Skape gode byggverk som gir merverdi for eier og bruker, og meningsfylt arbeid for våre ansatte.

Construction Management AS

 

Vårt firma

Construction Management AS ble etablert av Erik Grorud i 1984 og holder til i egne lokaler sentralt på Stabekk. Construction Management AS er morselskapet og CM Prosjekt AS er det operative datterselskapet.  Årsomsetningen ligger på mellom 100 - 150 millioner kroner og antall ansatte skal være rundt 15.

Vi håndterer komplett prosjektadministrasjon gjennom prosjektutvikling i tidlig fase, teknisk og økonomisk prosjektstyring, prosjekteringsledelse og entrepriseadministrasjon. Vi har en bredspektret portefølje av byggeprosjekter innen boligkomplekser, sykehjem, hotell og andre næringslokaler. CM Prosjekt AS opptrer som byggherrens "midlertidige bygningsavdeling", og har kompetanse til å lede store og små prosjekter. Vi påtar oss gjerne komplekse nybygg og krevende rehabiliteringsprosjekter. Selskapet har sentral godkjenning som ansvarlig søker i høyeste tiltaksklasse.

CM Invest AS er det andre datterselskapet under Construction Management. Dette er et rent investeringsselskap eid av nøkkelpersoner i CM Prosjekt AS.

CM Prosjekt AS