CM-Modellen

Teknisk prosjektstyring

 • Avklaring av rammebetingelser, bl.a. dialog med offentlige myndigheter
 • Prosjektgranskning
 • Plan for gjennomføring
 • Masterplan
 • Entrepriseplan/kontrahering
 • Kontrollplan
 • HMS-plan
 • Detaljert fremdriftsplan
 • Anbudsprosesser - kontrahering av kontrakter

Fordeler

 • Byggherren har kun en aktør å forholde seg til (CM Prosjekt).
 • Full fleksibilitet i beslutninger, utførelse og fremdrift.
 • Byggherrerepresentant/samarbeidspartner som er frittstående og uhildet fra markedsaktørene.
 • Full konkurranse på alle delentrepriser sikrer gunstige innkjøp i.h.t definert kvalitet.
 • Parallell prosjektering og utførelse - fremdriftseffektivt.
 • Kostnadsbelastning for eier er optimalisert.
 • CM Prosjekt sin erfaring og markedskontakt gir gode prosjektteam tilpasset oppgaven.
 • CM Prosjekt ivaretar byggherrefunksjoner i tillegg til prosjekt - og byggeplassledelse.
 • CM Prosjekt ivaretar alle kontraktsforhold mot prosjekterende og entreprenører/leverandører.
 • Riktig kvalitet til riktig pris.

Økonomisk prosjektstyring

 • Prosjektgranskning
 • Styringsbudsjett
 • Anleggsanalyse
 • Prosjektbelastning
 • Oppgjørsfunksjoner etter kontrakter
 • Garantier