Pågående prosjekter

Hotel Continental - Oslo

Førstehjemsboliger U31, Furuset

Sørlandet Helsepark Senior+ Boliger

Skjerva Brygge

Dovre omsorgsboliger

Njords Hage

Sørlandet Helsepark Rehabiliteringssenter